Saaliga jagamise privaatsuspoliitika

1) Teave isikuandmete kogumise kohta ja vastutava töötleja kontaktandmed

1.1 Me hindame teie külastust ja täname teid huvi eest. Järgnevalt teavitame teid teie isikuandmete käitlemisest meie pakkumise kasutamisel. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil saab teid isiklikult tuvastada.

1.2 Andmete töötlemise eest vastutav töötleja sellel veebisaidil isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) tähenduses on Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Saksamaa, e-post: support@saal-digital.ee. Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Isikuandmete vastuvõtja on Saal Digital Fotoservice GmbH. Kui ei ole märgitud teisiti, ei toimu andmete edastamist kolmandatele isikutele. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele, kui me oleme selleks seaduslikult või lepinguliselt kohustatud. Kuivõrd me edastame andmeid kolmandatele isikutele, saate seda näha käesoleva andmekaitse deklaratsiooni vastavatest alapunktidest (nt saateteenistuse juht). Lisaks kasutame ka lepingulisi töötlejaid. Kuivõrd isikuandmeid edastatakse tellimuste töötlemise raames, toimub see tellimuste töötlemise lepingu alusel vastavalt art. 28 GDPRI KOHASELT. Kui volitatud töötleja asub ELi-välises liikmesriigis (kolmandas riigis), tagame, et on olemas sobivad tagatised vastavalt art. 44ff GDPR.

2) Andmete kogumine meie veebilehe külastamisel

See veebisait kasutab turvalisuse tagamiseks ning isikuandmete ja muu konfidentsiaalse sisu (nt tellimuste või päringute edastamise kaitsmiseks vastutava töötleja jaoks) SSL- või TLS-krüpteerimist. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära tähemärkide "https://" ja lukusümboli järgi teie brauserireas.

Kui kasutate meie veebisaiti ainult teavitamise eesmärgil, st kui te ei registreeru ega anna meile muul viisil teavet, kogume ainult andmeid, mida teie brauser edastab meie serverile (nn "serverilogifailid"). Kui külastate meie veebisaiti, kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et saaksime teile veebisaiti kuvada:

- Meie külastatud veebisait
- kuupäev ja kellaaeg külastuse ajal
- saadetud andmete hulk baitides
- Allikas/viide, kust te lehele tulite
- Kasutatud brauser
- Kasutatud operatsioonisüsteem
- anonüümselt kasutatud IP-aadress

Töötlemine toimub vastavalt art. 6 lõikega. 1 punkt f GDPR alusel meie õigustatud huvi tõttu parandada meie veebisaidi stabiilsust ja funktsionaalsust. Andmeid ei edastata ega kasutata muul viisil. Siiski jätame endale õiguse hiljem kontrollida serveri logifaile, kui on konkreetseid viiteid ebaseaduslikule kasutamisele.

3) Küpsised

Selleks, et muuta meie veebilehe külastamine atraktiivseks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, kasutame erinevatel lehekülgedel nn küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie mobiilseadmesse. Mõned meie kasutatavatest küpsistest kustutatakse pärast brauseri seansi lõppu, st pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Teised küpsised jäävad teie terminalile ja võimaldavad meil või meie partnerettevõtetel (kolmandate osapoolte küpsised) teie brauseri järgmisel külastusel ära tunda (püsiküpsised). Kui küpsised on seatud, koguvad ja töötlevad need individuaalses ulatuses konkreetset kasutajainfot, nagu näiteks brauseri ja asukoha andmed ning IP-aadressi väärtused. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast kindlaksmääratud ajavahemikku, mis võib sõltuvalt küpsisest erineda.

Mõnel juhul kasutatakse küpsiseid tellimisprotsessi lihtsustamiseks, salvestades seaded (nt virtuaalse ostukorvi sisu mäletamine hilisemaks külastuseks veebilehel).

Kui isikuandmeid töödeldakse ka meie poolt rakendatud üksikute küpsiste abil, toimub töötlemine vastavalt art. 6 lõikega. 1 punkt b GDPRi kohaselt kas lepingu täitmiseks või vastavalt art. 6 lõikega. 1 punkti f GDPRi kohaselt, et kaitsta meie õigustatud huve veebilehe parima võimaliku funktsionaalsuse ning kliendisõbraliku ja tõhusa külastuskujunduse tagamiseks.

Võime teha koostööd reklaamipartneritega, kes aitavad meil muuta meie veebilehte teie jaoks huvitavamaks. Selleks salvestatakse meie veebilehe külastamisel teie kõvakettale ka partnerettevõtete küpsiseid (kolmandate osapoolte küpsised). Kui me töötame koos eespool nimetatud reklaamipartneritega, teavitatakse teid individuaalselt ja eraldi selliste küpsiste kasutamisest ja kogutud teabe ulatusest igal juhul järgmiste lõigete raames.

Pange tähele, et saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest ja te saate individuaalselt otsustada nende vastuvõtmise üle või välistada küpsiste vastuvõtmise teatud juhtudel või üldiselt. Iga brauser erineb küpsiste seadete haldamise poolest. Seda on kirjeldatud iga brauseri abimenüüs, kus selgitatakse, kuidas saate küpsiste seadistusi muuta.

4) Andmete töötlemine lepingu täitmiseks

Vastavalt art. 6 lg. 1 punkti b kohaselt kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid edasi, kui esitate need meile lepingu täitmiseks. Kogutavad andmed sõltuvad sellest, milliseid andmeid on vaja lepingu töötlemiseks. Üldjuhul hõlmab see eesnime, perekonnanime, tänavat, majanumbrit, postiindeksit, linna, e-posti aadressi, telefoninumbrit ning valikuliselt tiitlit ja ettevõtte nime. Üksikutel juhtudel ka pangaandmed, tellimuse teema ja pildiandmed.

Sellisel juhul töötleme teie andmeid olemasoleva lepingulise suhte kestel lepingu täitmiseks. Pärast lepingulise suhte lõppemist säilitame teie andmeid õigustatud huvi alusel veel 3 aastat. Kui on olemas seadusjärgne arhiveerimisaeg, põhineb lõplik säilitamisperiood vastavatel spetsifikatsioonidel.

Teie pildiandmeid säilitatakse Saksamaal automaatselt 30 päeva jooksul pärast üleslaadimist, et luua fototooted vastavalt andmekaitse-eeskirjadele. Pildiandmeid kasutatakse ainult sel eesmärgil ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Pärast teie tellimuse valmimist ja kohaletoimetamist säilitatakse pildiandmeid kuni 4 nädalat, et töödelda võimalikke kaebusi või kordustellimusi. Reklamatsiooni korral pikendatakse seda perioodi veel 4 nädala võrra.

5) Kontaktide loomine

Meiega ühendust võttes (nt kontaktvormi või e-posti teel) kogutakse isikuandmeid. Kogutakse ametinimetus, eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja valikuliselt ka telefoninumber, tellimuse number ja üleslaetud pildid. Sõltuvalt vormist või teemast kogutakse täiendavaid andmeid, nagu on näha vastaval kontaktvormil. Neid andmeid säilitatakse ja kasutatakse ainult teie päringule vastamiseks või teiega kontakteerumiseks ja sellega seotud tehniliseks haldamiseks. Andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi vastavalt art. 6 lõige 6. 1 punkt f GDPR. Kui teie kontakti eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise täiendav õiguslik alus art. 6 lõike 1 punkt b GDPR. Sellisel juhul töötleme teie andmeid olemasoleva lepingulise suhte kestel, mis on vajalik lepingu täitmiseks. Pärast teiega sõlmitud lepingulise suhte lõppemist säilitame teie andmeid veel 3 aastat meie õigustatud huvi alusel. Kui on olemas seadusjärgne arhiveerimisaeg, põhineb lõplik säilitamisperiood vastavatel spetsifikatsioonidel.

5.1 Andmete töötlemine Saaliga jagamiseks

5.1.1 Eesmärgid ja õiguslik alus

Eesmärgid ja õiguslik alus Vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a) GDPR kohaselt edastatakse teie andmed meie turundusosakonnale ja klienditeenindusele registreerimisvormi kaudu, mis asub Share with Saal'i registreerimislehel. Kõiki pilte ja tekste, mida te meile Share with Saaliga seoses edastate, võib kasutada näiteks meie veebisaitidel või blogides või sotsiaalmeediakontodel või uudiskirjades avaldamiseks.

5.1.2 Kogutud andmed

 • Tervitus
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Link sotsiaalmeedia profiilidele
 • Taotluse tekst
 • Üleslaaditud pildid

5.1.3 Säilitamise kestus

Teie andmed kustutatakse meie poolt maksimaalselt 10 aastat pärast tootetesti lõpetamist, kui ei ole vastupidiseid õiguslikke säilitamiskohustusi. Andmeid säilitatakse teenuse kvaliteedi tagamiseks.

6) Teie andmete kasutamine otsereklaami jaoks

Teie tellimuse andmeid ning uudiskirja ja veebilehe kasutuskäitumist analüüsime, et pakkuda teile parimat võimalikku sisu. See võib olla näiteks hinnateave või teave uute toodete kohta ning seda võib edastada teatistena e-posti teel või pakendimaterjalina.

6.1 Meie e-posti uudiskirja tellimine

Kui te tellidate meie e-posti uudiskirja, saadame teile regulaarselt teavet meie pakkumiste kohta. Ainus kohustuslik teave uudiskirja saatmiseks on teie e-posti aadress. Täiendavate võimalike andmete märkimine on vabatahtlik ja seda kasutatakse selleks, et saaksime teid isiklikult adresseerida. Uudiskirja saatmiseks kasutame nn topelt nõusoleku protseduuri (double opt-in). See tähendab, et me ei saada teile e-posti uudiskirja enne, kui olete meile selgesõnaliselt kinnitanud, et olete uudiskirja saatmisega nõus. Seejärel saadame teile kinnitava e-kirja, milles palume teil kinnitada, et soovite tulevikus uudiskirju saada, klõpsates vastaval lingil.

Kinnituslingi aktiveerimisega annate meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt art. 6 lõikega. 1 punkt a GDPR. Uudiskirja tellimisel salvestame teie Interneti-teenuse pakkuja poolt sisestatud IP-aadressi ning registreerimise kuupäeva ja kellaaja, et saaksime hiljem jälgida teie e-posti aadressi võimalikku väärkasutust. Meie poolt uudiskirjale registreerimisel kogutud andmeid kasutatakse ainult selleks, et uudiskirja kaudu reklaamiga teie poole pöörduda. Uudiskirja tellimusest saate igal ajal loobuda, kasutades selleks uudiskirjas toodud linki või saates sõnumi eespool nimetatud vastutavale töötlejale. Pärast teie tühistamist kustutatakse teie e-posti aadress meie uudiskirja saatjate nimekirjast viivitamata, välja arvatud juhul, kui te olete selgesõnaliselt andnud nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või kui me jätame endale õiguse kasutada andmeid seadusega lubatud ulatuses, millest me teid käesolevas deklaratsioonis teavitame.

6.2. E-kirja uudiskirja saatmine olemasolevatele klientidele

Kui olete meile kaupade või teenuste ostmisel andnud oma e-posti aadressi, jätame endale õiguse saata teile regulaarselt e-posti teel pakkumisi sarnaste kaupade või teenuste kohta meie valikust. Vastavalt artikli 7 lõikele. 3 UWG (seadus kõlvatu konkurentsi vastu) kohaselt ei ole meil selleks vaja teie eraldi nõusolekut. Sellega seoses toimub andmetöötlus üksnes meie õigustatud huvi alusel personaliseeritud otsereklaami vastu vastavalt art. 6 lõike 6 alusel. 1 punkt f GDPR. Kui te olete algselt oma e-posti aadressi kasutamise vastu sel eesmärgil, siis me ei saada teile e-kirju. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma e-posti aadressi kasutamisele eespool nimetatud reklaami eesmärgil, teatades sellest alguses nimetatud vastutavale töötlejale. Selle eest peate maksma ainult edastamiskulud vastavalt põhitariifidele. Teie vastuväite saamisel lõpetatakse teie e-posti aadressi kasutamine reklaami eesmärgil viivitamata.

7) Andmetöötlus tellimuste töötlemiseks

7.1 Teie tellimuse töötlemiseks teeme koostööd mitmete teenusepakkujatega, kes toetavad meid täielikult või osaliselt sõlmitud lepingute täitmisel. Teatavad isikuandmed edastatakse nendele teenusepakkujatele vastavalt järgmisele teabele. Meie poolt kogutud isikuandmed edastatakse lepingu töötlemise raames tellitud transpordiettevõttele selles ulatuses, mis on vajalik kauba kohaletoimetamiseks. Teie makseandmed edastame makse töötlemise raames tellitud krediidiasutusele, kui see on vajalik makse töötlemiseks. Kui kasutatakse makseteenuse pakkujaid, teavitame teid sellest allpool selgesõnaliselt. Andmete edastamise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 punkt b GDPR.

7.2 Makseteenuse pakkujate kasutamine

-Paypal
Pakume maksmist Paypali kaudu. Makseid teostab PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi "PayPal"). Täiendavat teavet andmekaitseõiguse kohta leiate PayPali andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.paypal.com/ee/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Pakume maksmist krediitkaardiga. Makseid teostab Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Saksamaa. Täiendavat teavet andmekaitseõiguse kohta, sealhulgas teavet kasutatud krediidiasutuste kohta, leiate Computopi andmekaitsedeklaratsioonist: https://computop.com/uk/data-protection.

- Novalnet AG
Pakume maksmist iDeal'i kaudu. Makseid teostab Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Saksamaa. Täiendavat teavet andmekaitseõiguse kohta, sealhulgas teavet kasutatud krediidiasutuste kohta, leiate Novalneti andmekaitsedeklaratsioonist: https://www.novalnet.com/privacy-policy/.

8) YouTube (videod)

Oleme integreerinud sellele veebisaidile YouTube’i komponendid. YouTube’i operaatorfirma on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, tütarettevõte.

YouTube on internetivideoportaal, mis võimaldab videoklippide avaldajatel tasuta videoklippe avaldada ja teistel kasutajatel neid vaadata, hinnata ja kommenteerida, samuti tasuta. YouTube lubab avaldada igat liiki videoid, mistõttu on internetiportaali kaudu kättesaadavad nii täielikud filmi- ja telesaated kui ka muusikavideod, treilerid või kasutajate endi tehtud videod. Iga kord, kui te külastate mõnda meie poolt hallatavat veebilehte, kuhu on integreeritud YouTube’i komponent (YouTube’i video), kutsub teie IT-süsteemi internetibrauser automaatselt vastava YouTube’i komponendi üles, et laadida YouTube’ist alla vastava YouTube’i komponendi kujutis. Lisateavet YouTube’i kohta leiate aadressil https://www.youtube.com/yt/about/. Selle tehnilise menetluse raames saavad YouTube ja Google teavet selle kohta, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte te külastate.
Kui olete samal ajal YouTube’i sisse logitud, tunneb YouTube ära, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte külastate, kui külastate YouTube’i videot sisaldavat alamlehte. Seda teavet koguvad YouTube ja Google ning see määratakse teie YouTube’i kontole.

YouTube ja Google saavad YouTube’i komponendi kaudu alati teavet selle kohta, et olete külastanud meie veebisaiti, kui olete sisse logitud YouTube’i ja külastate samal ajal meie veebisaiti; see toimub sõltumata sellest, kas klõpsate YouTube’i videole või mitte. Kui te ei soovi, et seda teavet YouTube’ile ja Google’ile edastatakse, saate seda vältida, kui logite enne meie veebisaidile sisenemist oma YouTube’i kontolt välja.

Neid töötlemistoiminguid tehakse ainult siis, kui olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a ELIKÜM kohaselt.

YouTube’i privaatsuspoliitikaga saate tutvuda aadressil https://www.google.com/intl/et/policies/privacy/.

9) DoubleClick

See veebisait sisaldab Google’i DoubleClick’i komponente. DoubleClick on Google’i (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) kaubamärk, mille all turustatakse reklaamiagentuuridele ja kirjastajatele spetsiaalseid veebiturunduslahendusi.

DoubleClick by Google edastab andmeid DoubleClicki serverisse iga mulje, samuti klikkide või muude tegevuste puhul. Iga selline andmeedastus käivitab teie brauserile küpsiste päringu. Kui brauser selle taotluse vastu võtab, seab DoubleClick teie IT-süsteemi küpsise. Küpsise eesmärk on optimeerida ja kuvada reklaami. Küpsist kasutatakse muu hulgas kasutajale asjakohase reklaami kuvamiseks ja kuvamiseks ning reklaamikampaaniate kohta aruannete koostamiseks või nende täiustamiseks. Lisaks kasutatakse küpsist selleks, et vältida sama reklaami mitmekordset kuvamist.

DoubleClick kasutab küpsise ID-d, mis on vajalik tehnilise menetluse töötlemiseks. Küpsise ID on vajalik näiteks reklaami kuvamiseks brauseris. DoubleClick võib küpsise ID-d kasutada ka selleks, et registreerida, milliseid reklaame on juba brauseris kuvatud, et vältida topeltpaigaldusi. Lisaks võimaldab küpsise ID DoubleClickil registreerida konversioone.

DoubleClicki küpsis ei sisalda isikuandmeid. DoubleClicki küpsis võib siiski sisaldada täiendavaid kampaania tunnuseid. Kampaania identifikaatori eesmärk on tuvastada kampaaniad, millega olete juba kokku puutunud.

Iga kord, kui te külastate mõnda meie poolt hallatavat veebilehte, kuhu on integreeritud DoubleClicki komponent, edastab vastav DoubleClicki komponent teie IT-süsteemi internetibrauserile andmeid Google’ile internetireklaami ja komisjonitasude väljamaksmise eesmärgil. Selle tehnilise protsessi käigus saab Google teada andmeid, mida Google kasutab ka komisjonitasude väljavõtete koostamiseks. Muu hulgas saab Google jälgida, et olete meie veebisaidil teatud linkidele klõpsanud.

Te saate igal ajal takistada DoubleClicki ja meie veebisaidi küpsiste seadistamist, kohandades vastavalt oma internetibrauseri seadeid. Lisaks saab juba seatud küpsiseid igal ajal internetibrauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu kustutada.

Neid töötlemistoiminguid tehakse ainult juhul, kui on antud selgesõnaline nõusolek vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a ELIKÜM kohaselt.

DoubleClick by Google’i privaatsuspoliitikaga saate tutvuda aadressil: https://www.google.com/intl/et/policies/

10) Google Analytics

Meie veebilehtedel kasutame Google Analytics’i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/et/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). Sellega seoses luuakse pseudonüümseid kasutusprofiile ja kasutatakse küpsiseid (vt punkt „Küpsised“). Küpsiste abil loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta, näiteks

 1. brauseri tüüp/versioon,
 2. kasutatav operatsioonisüsteem,
 3. viitaja URL (eelnevalt külastatud lehekülg),
 4. juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi (IP-aadress) ja
 5. serveripäringu aeg,

edastatakse USAs asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal. Seda teavet kasutatakse veebilehe kasutamise hindamiseks, veebilehe aktiivsuse kohta aruannete koostamiseks ning muude veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuste osutamiseks turu-uuringute ja nende veebilehtede nõuetele vastava kujundamise eesmärgil. Seda teavet võidakse edastada ka kolmandatele isikutele, kui seda nõuab seadus või kui kolmandad isikud töötlevad neid andmeid meie nimel. Teie IP-aadressi ei liideta mingil juhul teiste Google’i andmetega. IP-aadressid on anonüümseks muudetud, nii et neid ei ole võimalik seostada (IP maskeerimine).

Te võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseris vastavad seaded, kuid arvestage palun, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebisaidi kõiki funktsioone.

Neid töötlemistoiminguid tehakse ainult siis, kui olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt art. 6 lõike 1 punkti a ELIKÜM kohaselt.

Lisaks saate küpsise poolt genereeritud ja veebisaidi kasutamisega seotud andmete (sh IP-aadress) kogumist ning nende andmete töötlemist Google’i poolt takistada, laadides alla ja installides brauserilisa (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=et).

Alternatiivina brauserilisandile, eriti mobiilseadmete brauserite puhul, saate ka Google Analyticsi poolt kogumist takistada, klõpsates järgmisel lingil: Deaktiveeri Google Analytics. Seadistatakse loobumisküpsis, mis takistab tulevikus teie andmete kogumist selle veebisaidi külastamisel. Loobumisküpsis kehtib ainult selles brauseris ja ainult meie veebisaidi jaoks ning see salvestatakse teie seadmesse. Kui kustutate küpsised selles brauseris, peate loobumisküpsise uuesti seadistama.

Google Analyticsi privaatsuspoliitikaga saate tutvuda aadressil: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et

11) Google Tag Manager

Me kasutame Google'i teenust Google Tag Manager. "Google" on kontsern, kuhu kuuluvad Google Ireland Ltd (teenuse pakkuja), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ning Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ja teised Google LLC sidusettevõtted.

Oleme sõlminud Google'iga tellimuste töötlemise lepingu. Google Tag Manager on abiteenus ja töötleb ise isikuandmeid ainult tehniliselt vajalikel eesmärkidel. Google Tag Manager hoolitseb teiste komponentide laadimise eest, mis omakorda võivad andmeid koguda. Google Tag Manager ei pääse nendele andmetele ligi.

Neid töötlemistoiminguid teostatakse ainult siis, kui on antud selgesõnaline nõusolek vastavalt art. 6 lõige 6. 1 lit. a GDPR.

Täiendavat teavet Google Tag Manager'i kohta ning Google'i privaatsuspoliitikat leiate aadressil: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) LiveChat (LiveChat Software S.A.)

See veebisait kasutab LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Poola (www.livechatinc.com), et koguda ja salvestada anonüümseid andmeid veebianalüüsi eesmärgil ja kasutada live-chat süsteemi, et vastata otseülekannete päringutele. Neid anonüümseid andmeid saab kasutada kasutajate profiilide loomiseks pseudonüümi all. Selleks võib kasutada küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse lokaalselt külastaja veebilehitseja vahemällu. Küpsised võimaldavad internetibrauseri äratundmist. Kui sel viisil kogutud teave on isiklik, töödeldakse seda vastavalt art. 6 lõikega. 1 punkti f GDPRi kohaselt meie õigustatud huvi alusel tõhusaks klienditeeninduseks ja kasutajate käitumise statistiliseks analüüsiks optimeerimise eesmärgil.

LiveChat-tehnoloogiate abil kogutud andmeid ei kasutata selle veebisaidi külastaja isikliku tuvastamise eesmärgil ning neid ei kombineerita pseudonüümi kandja isikuandmetega ilma asjaomase isiku eraldi antud nõusolekuta. LiveChati küpsiste salvestamise vältimiseks saate oma internetibrauseri seadistada nii, et teie arvutisse ei saa tulevikus enam küpsiseid salvestada või juba salvestatud küpsised kustutatakse. Kõigi küpsiste deaktiveerimine võib aga kaasa tuua selle, et mõningaid funktsioone meie veebilehtedel ei saa enam täita. Te võite igal ajal esitada vastuväite andmete kogumisele ja säilitamisele pseudonüümse kasutaja profiili loomiseks, saates meile oma vastuväite mitteametlikult e-posti teel jäljendis märgitud e-posti aadressile.

13) Andmesubjekti õigused

13.1 Kohaldatava andmekaitseseadusega on teile tagatud ulatuslikud andmesubjekti õigused (teabe- ja sekkumisõigused) vastutava töötleja suhtes teie isikuandmete töötlemisel, millest teavitame teid allpool:

- Õigus saada teavet vastavalt art. 15 GDPR: Eelkõige on teil õigus tutvuda oma töödeldud isikuandmetega, töötlemise eesmärkidega, töödeldavate isikuandmete kategooriatega, vastuvõtjatega või vastuvõtjate kategooriatega, kellele teie andmeid on avaldatud või avaldatakse, kavandatud säilitamisperioodiga või kavandatud säilitamisperioodiga, säilitamise kestuse määramise kriteeriumidega, parandamise, kustutamise, töötlemise piiramise ja töötlemise vaidlustamise õiguse olemasoluga, kaebuse esitamine järelevalveasutusele, teie andmete päritolu, kui me ei ole neid teie käest kogunud, automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilianalüüsi olemasolu ning vajaduse korral sisuline teave asjaomase loogika ja teid puudutava ulatuse kohta ning sellise töötlemise soovitud mõju kohta, samuti teie õigus saada teavet isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 kohaste tagatiste kohta teie andmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse;

õigus andmete parandamisele vastavalt GDPRi artiklile 16: Teil on õigus teid puudutavate ebaõigete andmete viivitamatule parandamisele ja/või meie poolt salvestatud puudulike andmete täiendamisele;

- Õigus andmete kustutamisele vastavalt art. 17 GDPR: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui artikli 3 lõikes 1 sätestatud nõuded on täidetud. 17 lõike 1 kohaselt. 1 GDPRi nõuded on täidetud. See õigus ei kehti siiski eelkõige juhul, kui töötlemine on vajalik sõnavabaduse ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku huvi tõttu või õiguslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks;

- Õigus piirata töötlemist vastavalt art. 18 GDPR: Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui teie vaidlustatud andmete õigsust kontrollitakse, kui te keeldute oma andmete kustutamisest lubamatu andmetöötluse tõttu ja taotlete selle asemel oma andmete töötlemise piiramist, kui te vajate oma andmeid õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, kui me ei vaja neid andmeid enam pärast eesmärgi saavutamist või kui te olete esitanud vastuväite oma erilise olukorra tõttu, kui ei ole veel selge, kas meie õigustatud põhjused on ülekaalus;

- Õigus saada teavet vastavalt art. 19 GDPR: Kui olete kasutanud oma õigust nõuda, et vastutav töötleja parandaks, kustutaks või piiraks töötlemist, on ta kohustatud teavitama kõiki vastuvõtjaid, kellele teid puudutavad isikuandmed on avaldatud, andmete parandamisest või kustutamisest või töötlemise piiramisest, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi. Teil on õigus saada teavet nende vastuvõtjate kohta.

- Õigus andmete edastatavusele vastavalt art. 20 GDPR: Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud, ajakohases ja masinloetavas vormis või taotleda nende edastamist teisele vastutavale isikule, kui see on tehniliselt võimalik;

- Õigus tühistada antud nõusolek vastavalt art. 7 lõige 1. 3 GDPR: Teil on õigus andmete töötlemiseks kord antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis kehtib ka tulevikus. Tagasivõtmise korral kustutame asjaomased andmed viivitamatult, välja arvatud juhul, kui edasine töötlemine võib põhineda õiguslikul alusel, mis võimaldab töötlemist ilma nõusolekuta. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta nõusoleku alusel kuni selle tühistamiseni toimunud töötlemise seaduslikkust. Tagasivõtmist saab teostada sõnumi teel vastutava isiku kontaktandmetele;

- Kaebuse esitamise õigus vastavalt GDPR artiklile 77: Kui te arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub GDPRi, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige selles liikmesriigis, kus te elate, töötate või kus kahtlustatakse rikkumist, ilma et see piiraks muude haldus- või kohtumenetluste kohaldamist.

13.2 ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID

KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID HUVIDE KAALUMISE RAAMES MEIE ÜLEKAALUKA ÕIGUSTATUD HUVI ALUSEL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID SELLE TÖÖTLEMISE SUHTES, MIS KEHTIVAD TULEVIKUS, TEIE KONKREETSEST OLUKORRAST TULENEVATEL PÕHJUSTEL.

KUI TE KASUTATE OMA ÕIGUST VASTUVÄITEID ESITADA, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE. SIISKI JÄTAME ENDALE ÕIGUSE ANDMETE EDASISEKS TÖÖTLEMISEKS, KUI SUUDAME TÕENDADA, ET TÖÖTLEMISEKS ON OLEMAS KAALUKAD JA KAITSET VÄÄRIVAD PÕHJUSED, MIS KAALUVAD ÜLES TEIE HUVID, PÕHIÕIGUSED JA -VABADUSED, VÕI KUI TÖÖTLEMISE EESMÄRK ON ÕIGUSNÕUETE ESITAMINE, TEOSTAMINE VÕI KAITSMINE.

KUI ME TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE REKLAAMI EESMÄRGIL. VÕITE KASUTADA VASTUVÄITEID EESPOOL KIRJELDATUD VIISIL.

KUI TE KASUTATE OMA VASTUVÄITEÕIGUST, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE OTSESE REKLAAMI EESMÄRGIL.

14) Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmete säilitamise kestus määratakse kindlaks vastava õigusliku säilitamisperioodi alusel (nt kaubandus- ja maksude säilitamise perioodid). Pärast selle tähtaja möödumist kustutatakse vastavad andmed rutiinselt, kui need ei ole enam vajalikud lepingu täitmiseks või algatamiseks ja/või kui meil ei ole enam õigustatud huvi nende edasiseks säilitamiseks.

15) Andmekaitsedeklaratsiooni muudatused

Jätame endale õiguse aeg-ajalt kohandada käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni, et see vastaks alati kehtivatele õiguslikele nõuetele, või viia meie teenuste muudatused sisse andmekaitsedeklaratsioonis, nt uute teenuste kasutuselevõtmisel. Uus andmekaitsedeklaratsioon kehtib siis teie järgmise külastuse puhul.

16) Kohaldatavus

Käesolev tõlge on ainult teavitamise eesmärgil ja ei ole õiguslikult siduv dokument. Esialgse versiooni sätted on esitatud saksakeelses originaalversioonis.

Andmekaitseametnik

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Würzburg
E-Mail: info@thales-datenschutz.de

Järelevalveasutus

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenaad 18
91522 Ansbach

Staatus: 11.08.2022