Kasutustingimused

1) Galeriide ja projektide jagamine

Saal Digital Fotoservice GmbH ("Saal Digital") võimaldab kasutajatel laadida pildifaile galeriidesse. Lisaks saab üles laadida või salvestada pildifailidega kavandatud projekte. Kasutajatel on võimalus avaldada galeriid ja/või projektid avalikult või parooliga kaitstuna, kusjuures need on avalikult või osaliselt avalikult kättesaadavad ja kolmandatele isikutele Internetis kättesaadavad. Lisaks on võimalik galeriid ja projektid müügiks vabastada.

Saal Digital jätab endale õiguse tühistada või kustutada üksikute galeriide või projektide või üksikute piltide avaldamine ilma põhjendusi esitamata.

2) Õiguste andmine

Galerii või projekti avaldamisega annavad kasutajad Saal Digitalile kasutusõigused, et teha pildifailid Internetis kättesaadavaks, edastada ja saata neid ning nende müügiks avaldamisega annavad kasutajad Saal Digitalile ka kasutusõigused pildifailide reprodutseerimiseks, trükiste või sarnaste pilditoodete tootmiseks ja müügiks.

3) Intellektuaalomand

Kasutaja kinnitab, et ta on avaldatud galeriides ja/või müügiks aktiveeritud galeriides olevate piltide õiguste omanik ning et neid pilte ei kaitse kolmandate isikute kaubamärgid, patendid või autoriõigused.

Kuivõrd pildid kujutavad tuvastatavaid isikuid, peab kasutaja hankima kõigilt asjaomastelt osapooltelt kehtivad ja siduvad mudelivabastused, mis on sisuliselt sarnased Saal Digitali mudelivabastusega, mis lubavad käesoleva lepinguga ette nähtud kasutusõigusi seoses sellise sisuga, mille originaali kasutaja säilitab ja esitab Saal Digitalile taotluse korral koopia.

Kuivõrd pildid kujutavad tuvastatavaid hooneid või tuvastatavat vara, mille omaniku isik on mõistlikult tuvastatav, nõustub kasutaja hankima kehtiva ja siduva omandivabastuse, mis on sisuliselt sarnane Saal Digitali omandivabastusega, kuivõrd sellise vara omanik võib nõuda sellist vabastust, et lubada selle täielikku kasutamist, sealhulgas ärilist kasutamist, mille originaali kasutaja säilitab ja esitab Saal Digitalile taotluse korral koopia.

4) Hüvitised

Saal Digital kohustub tegema väljamakseid 30 päeva jooksul pärast iga kuu lõppu, mil müük toimus. Väljamakse arvutatakse netosummast ilma saatmiskuludeta. Hetkel kehtivad tingimused kuvatakse kasutaja kontol.

5) Vastutus

Saal Digital vastutab kahju eest oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise, garanteeritud omaduste puudumise ja toote vastutuse seaduse kohaste kliendi nõuete korral. Lisaks vastutab Saal Digital kahju eest ainult juhul, kui Saal Digital ja tema abilised on tahtlikult või raske hooletusega tegutsenud. Saal Digital ei vastuta mis tahes liiki kaudsete, kaudsete või ebatüüpiliste kahjude eest. See kehtib ka saamata jäänud kasumi, kaotatud kasutamisvõimaluse või immateriaalsete väärtuste hüvitamise kohta.