Projekti lisamine galeriisse

Projekti lisamine galeriisse

Lisaks piltidele saate oma galeriisse lisada ka projekte. Valige paneelil Projektid projekt, mida soovite galeriisse lisada. See projekt peab olema juba jagatud. Kui see ei ole, peate minema jagamise seadistustesse ja aktiveerima jagamise. Samuti saate lubada selle tellimist.
Kui projekt on jagatud, ilmub projekti rippmenüüsse valik Lisa galeriisse. Selle valiku leiate ka paremast menüüst, kui projekt on valitud.

Project options displayed

Teil tuleb vaid valida galerii, kuhu soovite selle lisada.

Gallery selection

Kui lähete galeriide paneelile ja avate galerii, kuhu lisasite oma projekti, näete, et teie projekt on lisatud.

Gallery containing a project

Ja kui te avate galerii jagatud lingi, näete, et projekt on saadaval ja lisatud galeriisse.

Gallery view with a project

Kui soovite selle galeriist eemaldada, peate minema galeriide paneelile ja avama galerii, kuhu projekt on lisatud.
Siin peate valima projekti ja klõpsama ristile menüüs paremal, kus on määratud galerii, kuhu see on lisatud. Või te saate projekti menüüst alla libistada ja valida Remove project from gallery (eemalda projekt galeriist).

Remove project button

 

Teie keeleseadistus ei vasta selle veebisaidi keelele. Palun valige:

Teie keeleseadistus ei vasta selle veebisaidi keelele. Palun valige: