Kommentaarid

Kommentaarid

Saate seadistada ja lubada oma galeriide kommenteerimist, mis võimaldab teil saada klientidelt tagasisidet otse oma fotode kohta. Kommentaaride aktiveerimiseks galeriis peate avama galerii seaded. Kui olete selle aktiveerinud, ilmuvad uued valikud.

Gallery settings

Vaikimisi on kommentaaride käsitsi avaldamine deaktiveeritud, mis tähendab, et teie galeriis tehtud kommentaarid avaldatakse automaatselt. Kui aktiveerite selle valiku, saate iga tehtud kommentaari kohta e-kirja ja peate iga kommentaari avaldamiseks kinnitama.
Saate lubada kommentaare ise kommenteerida ja lubada, et kommentaarid meeldiksid. Kui olete valinud teile sobivad valikud, klõpsake nuppu Salvesta. Pange tähele, et galerii peab olema jagatud, et kasutajad saaksid kommentaare jätta. Kui avate oma galerii jagatud lingi ja valite foto, näete, et kommentaarinupp on saadaval.

Comments button in gallery

Kui avate galeriides galerii, kus olete aktiveerinud kommentaarid, näete kohe, milliseid fotosid on kommenteeritud.

Comment notification icons

Kui valite foto, millel on kommentaar ja klõpsate kommentaaride nupule, saate neid lugeda ja vajadusel kustutada.

Comment on photo

 

Teie keeleseadistus ei vasta selle veebisaidi keelele. Palun valige:

Teie keeleseadistus ei vasta selle veebisaidi keelele. Palun valige: